Nikon vecht rechtszaak van RED aan over gecomprimeerde RAW-video van de Z9


RED vs Nikon

In mei spande RED Digital Cinema een rechtszaak aan tegen Nikon, omdat de datacompressietechnologie die het bedrijf gebruikt in de Z9-camera inbreuk zou maken op zijn patenten. Nikon heeft hierop gereageerd en stelt dat RED’s octrooi nooit goedgekeurd had mogen worden.

De rechtszaak van RED stelt dat een type compressie waarop het patent heeft, wordt gebruikt door de Nikon Z9 zonder dat daarvoor een licentie is verleend. De aanklacht bevat een groot aantal beschuldigingen, die Nikon in een nieuwe reactie allemaal heeft ontkend, zoals gespot door YM Cinema.

Hoewel Nikon toegeeft dat het op de hoogte was van de meerdere rechtszaken die RED in het verleden heeft aangespannen voor soortgelijke overtredingen, beweert het dat de claims die RED heeft ingediend “ongeldig” zijn omdat ze niet “voldoen aan de voorwaarden voor octrooieerbaarheid”.

RED bezit een octrooi, het Amerikaanse octrooi 8.174.560 (hierna ‘560’ genoemd), dat een “videocamera” beschrijft die kan worden geconfigureerd om videogegevens sterk te comprimeren op een visueel verliesloze manier. Nikon erkent dat dit octrooi bestaat, maar zegt in zijn antwoord dat RED deze specifieke camera in april 2006 heeft aangeboden en aanbetalingen ervoor heeft geaccepteerd op de National Association of Broadcasters (NAB)-show, meer dan een jaar voordat het octrooi in december 2017 werd ingediend.

Bekijk de dagprijs

“Bovendien, op informatie en overtuiging, in november 2006, nam RED deel aan een openbare demonstratie van de RED-camera in het Nuart Theater in Los Angeles, Californië. Op basis van informatie en overtuiging heeft RED tijdens deze demonstratie de RED-camera en video’s die met de RED-camera zijn gemaakt tentoongesteld. Het publieke gebruik van de RED-camera toonde aan dat RED de geclaimde uitvinding ten minste in november 2006 voldoende in de praktijk had gebracht. Zowel RED’s aanbod tot verkoop als het publieke gebruik van de RED camera vonden meer dan een jaar voor 28 december 2007 plaats, de vroegst mogelijke effectieve indieningsdatum van het ‘560 octrooi,” luidt het juridisch antwoord.

Nikon voegt eraan toe dat het bedrijf in die indiening niet bekendmaakte dat de camera te koop werd aangeboden tijdens de vervolging van het ‘560-octrooi en zegt dat het octrooibureau het octrooi niet zou hebben toegekend als het hiervan op de hoogte was gesteld.

“RED, James Jannard en Thomas Graeme Nattress (de genoemde uitvinders van het ‘560-octrooi), en hun vertegenwoordigers hebben echter niet bekendgemaakt dat de RED-camera in april 2006 te koop werd aangeboden of in november 2006 openbaar werd gebruikt tijdens de vervolging van het ‘560-octrooi”, aldus Nikon.

“Het aanbod voor verkoop en het openbaar gebruik van de RED-camera zijn van wezenlijk belang, omdat de PTO het ‘560-octrooi niet zou hebben toegestaan als het op de hoogte was geweest van deze niet openbaar gemaakte gebeurtenissen. Ook hebben, volgens informatie en overtuiging, RED, de genoemde uitvinders van het ‘560-octrooi, en hun vertegenwoordigers gehandeld met de specifieke bedoeling om de PTO te misleiden door informatie over deze gebeurtenissen achter te houden, omdat zij wisten dat onthulling van een van deze gebeurtenissen aan de PTO de afgifte van het ‘560-octrooi zou verhinderen. Bijgevolg zijn het ‘560 octrooi en zijn aanverwante octrooien niet afdwingbaar krachtens de leer van de onbillijkheid van gedrag”.

Nikon zegt verder dat RED geen recht heeft op een voorlopige voorziening omdat zij niet in staat zal zijn om aan te tonen dat zij enige schade heeft geleden, laat staan onherstelbare schade, voor een van de andere vermeende octrooi-inbreuken.

Dientengevolge vraagt Nikon de rechtbank om RED niets toe te kennen, alle vorderingen af te wijzen en het bedrijf de juridische kosten toe te kennen die het tot nu toe heeft gedragen om te reageren op de rechtszaak van RED.

De volledige schriftelijke uitleg van Nikon’s standpunt is te lezen in de juridische reactie van Nikon. Een bespreking met de rechter is gepland voor 10 november 2022.