Fotografie is de belangrijkste motor in de vraag naar zilver, waaruit de heropleving van film blijkt


Filmcamera's en film

Uit een nieuw rapport van de World Silver Survey blijkt dat de vraag naar zilver vorig jaar met 19% is gestegen en het hoogste niveau sinds 2015 heeft bereikt. Een deel van deze stijging wordt toegeschreven aan de stijgende vraag naar en de toenemende populariteit van film.

Zoals uitgelegd in de Silver Institute News, was zilverhalogefotografie de overheersende vorm van fototechnologie gedurende meer dan een eeuw vóór de komst en groei van digitale fotografie. Toen digitale fotografie de standaard werd, nam het gebruik van film af en daarmee ook de vraag naar zilver.

Maar in 2021 steeg het gebruik van zilver voor fotografiedoeleinden met 3% ten opzichte van het voorgaande jaar, een teken dat de ooit vervagende praktijk een opleving doormaakt die opmerkelijk genoeg is om als een factor in de wereldwijde vraag naar zilver te verschijnen. Dit is een teken dat het gebruik van zilver voor fotografiedoeleinden een opleving doormaakt die opmerkelijk genoeg is om een rol te spelen in de wereldwijde vraag naar zilver. De toename van de vraag is zelfs zo groot dat fotografie, na industrieel gebruik, juwelen, investeringen en zilverwerk, een van de grootste verbruikers van zilver wordt, nu de totale vraag naar zilver weer aantrekt.

zilver vraag 2021
Bron: Wereld Zilver Onderzoek 2022

Degenen die opletten in de fotografieruimte hebben ongetwijfeld de populariteit van de filmfotografie de laatste jaren zien groeien, maar het was nog onduidelijk of die populariteit werkelijk groot genoeg was om meer te zijn dan een gespreksonderwerp buiten de liefhebbersruimte. Deze gegevens kunnen worden aangehaald als hard bewijs dat de heropleving meer is dan een nichefenomeen.

Bekijk de dagprijs

Dit gezegd zijnde, kunnen er andere factoren in het spel zijn die de resultaten vertekenen. Het is belangrijk op te merken dat hobbyfotografie en röntgenfotografie zijn samengevoegd in het rapport van de Silver Survey, dat zegt dat de voornaamste reden voor de opmerkelijke opleving de medische sector was.

“Hoewel de vraag naar foto’s nog steeds een structurele daling vertoont, is deze vorig jaar toch licht gestegen, vooral omdat de medische sector de achterstand bij het maken van röntgenfoto’s tracht weg te werken,” aldus het rapport.

Er zij ook op gewezen dat de vraag nog steeds bijna 60% lager ligt dan in 2010, maar elke opleving is een teken dat er iets aan het veranderen is. Sill, de Silver Institute Nieuws leunt op de terugkerende vraag naar filmfotografie als een belangrijke speler en volgens zijn enquêtes zijn de stijgende kosten van materialen en arbeid bij de verwerking van film niet genoeg geweest om een groot aantal fotografen af te schrikken. Bovendien starten en herstarten laboratoria filmverwerkingslijnen ondanks de daarmee gepaard gaande uitdagingen en kosten als reactie.

“Veel toevallige waarnemers hebben de indruk dat fotografie op zilverbasis aan het verdwijnen is, maar dat is gewoon niet waar,” aldus de Zilver Instituut Nieuws zegt. “Reizen en mogelijkheden om foto’s te maken zijn teruggekeerd, samen met een groeiende vraag naar wegwerpcamera’s. Nieuwe fotografische films worden geïntroduceerd, en de impact van de röntgen achterstand blijft.”


Image credits: Foto in de kopregel gelicenseerd via Depositphotos.